P O Z I V

vucedolski dunavac

Poštovani članovi,

Pozivate se na redovnu izvještajnu skupštinu Udruge splavara I prijatelja Dunava “Vučedolski Dunavac” koja će se održati u utorak 27.03.2018. u Borovu Naselju,  kod Stjepanovića.

REDOVNA  IZVJEŠTAJNA  SKUPŠTINA

 

PRIJEDLOG  DNEVNOG  REDA

 

 • Uvodna riječ predsjednika
 • Izbor verifikacijske komisije
 • Popis nazočnih članova Skupštine I utvrđivanje kvoruma
 • Usvajanje Dnevnog reda
 • Izbor zapisničara I ovjerovitelja zapisnika
 • Izvješće o radu Udruge u 2017. Godini, rasprava I (ne) usvajanje izvješća
 • Financijsko izvješće za 2017. Godinu, rasprava I (ne) usvajanje izvješća
 • Prijedlog plana rada za 2018. Godinu, rasprava I (ne) usvajanje plana
 • Prijedlog financijskg plana za 2018. Godinu, rasprava I (ne) usvajanje izvješća
 • Razno
 • Domjenak